ฝ่ายเป็นกลาง
ดรูอิด
ฮันเตอร์
เมจิ
แพละดิน
นักบวช
โจร
หมอผี
นักเวทย์
นักรบ
ดรูอิด
ฮันเตอร์
เมจิ
แพละดิน
นักบวช
โจร
หมอผี
นักเวทย์
นักรบ
กำลังโหลด

{{section.Title.replace('Common','').replace('Rare','').replace('Epic','').replace('Legendary','')}} {{section.SubTitle}}

Mana Gem 0 Mana Gem 1 Mana Gem 2 Mana Gem 3 Mana Gem 4 Mana Gem 5 Mana Gem 6 Mana Gem 7+

Mana Gem 0 Mana Gem 1 Mana Gem 2 Mana Gem 3 Mana Gem 4 Mana Gem 5 Mana Gem 6 Mana Gem 7+
{{tierList.Settings.SelectedGroupBy == 'Mana Cost' && sectionIndex != 0 ? '' : range.Title}} {{range.SubTitle}}
{{range.Title}} Unknown
Top Bottom  
{{tierList.GetScore(card).replace('*','')}}ˆ
{{card.Name}}
{{card.Cost}}
 

ˆ = ชุดที่ 2 ของการ์ดใบนี้มีค่าต่ำกว่ามาก
Updated: 2562-09-10
[The Lightforge] ภูมิใจสนับสนุน:: ArenaDrafts | Decktracker - Arena Helper
;