บันทึกการเปลี่ยนแปลง

2017-05-22

+3 ทาร์ลอร์ด (118)

2017-05-14

-9 ไฮดร้าแห่งบิทเทอร์ไทด์ (108)
-1 to +2 ไฮดร้าแห่งบิทเทอร์ไทด์
นักเวทย์+2 (78)
โจร+1 (89)
ดรูอิด-1 (110)
ฮันเตอร์-1 (112)
นักบวช-1 (113)
Others+0

2017-04-24

-5 ตะโกนสั่งการ (114)

2017-04-20

+14 เพื่อนคู่หูกริมสเกล (85), แสงแห่งความเที่ยงธรรม (124)
+13 หลงป่า (116), วีรชนผู้เสียสละ (114)
+8 โจรสลัดหัวขโมย (129)
+7 สาวกมือมีด (105)
+6 อินควิสซิเตอร์ไวล์ฟิน (87)
+5 อีกาเวทมนตร์ (101)
+4 ลูกสมุนคาบาล (70), ผู้ฝึกสุนัข (107)
+3 นายหญิงนักปรุงยา (106), นายอำเภอเมืองคนโฉด (96), เหรียญปลอม (72), กะลาสีแห่งทะเลใต้ (64), นักบวชสาว (93), ผู้ติดตามแห่งอาร์เจนท์ (91), รยางค์แห่งเอ็นซอธ (72), เวิร์มมานา (102), หน่วยจู่โจมเมอร์ล็อค (70), หน่วยสอดแนมวอร์เก้น (87), หมอผีวูดู (82), อาร์เคนอโนมาลี่ (98)
+2 เมอร์ล็อคไทด์ฮันเตอร์ (107)
+1 เทวรูปเจด (65)
-1 กัดแหลก (130)
-2 เจ้าแห่งลานประลอง (90), ไทด์ฮันเตอร์ครีบเมือก (111)
-5 วิ่งแตกตื่น (117)
-6 ผลึกน้ำแข็ง (118)
-7 ผู้พยากรณ์เนรูเบียน (104), แม่ทัพแห่งฟรอสต์วูล์ฟ (97)
-8 นักบวชแห่งตะวันพ่าย (101)
+1 เจ้าแห่งลานประลอง (97)
-6 ซูบอท (102)
+0 to +33 นางพญารังมรกต
โจร+33 (106)
แพละดิน+20 (81)
ดรูอิด+3 (70)
เมจิ+3 (64)
Others+0
+0 to +17 ผลึกน้ำแข็ง
โจร+17 (138)
แพละดิน+10 (128)
ดรูอิด+1 (119)
เมจิ+1 (131)
Others+0
+0 to +16 นายหญิงนักปรุงยา
โจร+16 (132)
แพละดิน+10 (116)
ดรูอิด+1 (107)
เมจิ+1 (107)
Others+0
+0 to +16 เอเมอรัลด์รีฟเวอร์
โจร+16 (86)
แพละดิน+11 (79)
ดรูอิด+2 (76)
เมจิ+2 (70)
Others+0
+0 to +16 กะลาสีแห่งทะเลใต้
โจร+16 (114)
แพละดิน+10 (80)
ดรูอิด+1 (65)
เมจิ+1 (65)
Others+0
+0 to +16 นักบวชสาว
โจร+16 (113)
แพละดิน+10 (103)
ดรูอิด+1 (94)
เมจิ+1 (94)
Others+0
+0 to +16 ผู้ติดตามแห่งอาร์เจนท์
โจร+16 (111)
แพละดิน+11 (106)
ดรูอิด+2 (93)
เมจิ+2 (93)
Others+0
+0 to +16 รยางค์แห่งเอ็นซอธ
โจร+16 (92)
แพละดิน+3 (72)
ดรูอิด+2 (74)
เมจิ+2 (74)
Others+0
+0 to +16 หน่วยจู่โจมเมอร์ล็อค
โจร+16 (90)
แพละดิน+10 (80)
ดรูอิด+1 (71)
เมจิ+1 (71)
Others+0
+0 to +16 หน่วยสอดแนมวอร์เก้น
โจร+16 (107)
แพละดิน+10 (97)
ดรูอิด+2 (89)
เมจิ+2 (89)
Others+0
+0 to +16 หมอผีวูดู
โจร+16 (111)
แพละดิน+11 (93)
ดรูอิด+2 (84)
เมจิ+2 (84)
Others+0
+0 to +16 อาร์เคนอโนมาลี่
โจร+16 (118)
แพละดิน+10 (108)
ดรูอิด+1 (99)
เมจิ+1 (108)
Others+0
+0 to +11 วิสพ์
โจร+11 (85)
แพละดิน+3 (68)
ดรูอิด+2 (67)
เมจิ+2 (67)
Others+0
+0 to +8 ไฟร์ฟลาย
โจร+8 (112)
แพละดิน+3 (101)
ดรูอิด+2 (100)
เมจิ+2 (118)
Others+0
+0 to +8 ไก่พิโรธ
โจร+8 (58)
แพละดิน+3 (49)
ดรูอิด+2 (54)
เมจิ+2 (48)
Others+0
+0 to +8 โจรสลัดบลัดเซล
โจร+8 (79)
แพละดิน+3 (70)
ดรูอิด+2 (69)
เมจิ+2 (69)
Others+0
+0 to +8 ดราก้อนฮอว์ควัยเยาว์
โจร+8 (64)
แพละดิน+3 (55)
ดรูอิด+2 (60)
เมจิ+2 (54)
Others+0
+0 to +8 โนมขี้เรื้อน
โจร+8 (72)
แพละดิน+3 (64)
ดรูอิด+1 (62)
เมจิ+1 (62)
Others+0
+0 to +8 ปูจอมเขมือบ
โจร+8 (82)
แพละดิน+3 (73)
ดรูอิด+2 (78)
เมจิ+2 (72)
Others+0
+0 to +8 ผู้กุมความลับ
โจร+8 (71)
แพละดิน+3 (68)
เมจิ+2 (70)
ดรูอิด+1 (61)
Others+0
+0 to +8 ผู้พยากรณ์กริมสเกล
โจร+8 (61)
แพละดิน+3 (55)
ดรูอิด+2 (51)
เมจิ+2 (51)
Others+0
+0 to +8 ผู้พิทักษ์แห่งแสง
โจร+8 (73)
แพละดิน+3 (64)
ดรูอิด+2 (63)
เมจิ+2 (63)
Others+0
+0 to +8 พลธนูเอลฟ์
โจร+8 (109)
แพละดิน+3 (101)
ดรูอิด+1 (99)
เมจิ+1 (99)
Others+0
+0 to +8 สาวกผู้บ้าคลั่ง
โจร+8 (76)
แพละดิน+3 (67)
ดรูอิด+2 (66)
เมจิ+2 (66)
Others+0
+0 to +8 หมูป่าเขี้ยวหิน
โจร+8 (76)
แพละดิน+3 (67)
ดรูอิด+2 (72)
เมจิ+2 (66)
Others+0
+0 to +7 วีเซลจอมสอด
โจร+7 (60)
แพละดิน+3 (52)
ดรูอิด+2 (54)
เมจิ+2 (51)
Others+0
+0 to +7 ทหารราบโกลด์ไชร์
โจร+7 (86)
แพละดิน+3 (73)
ดรูอิด+2 (72)
เมจิ+2 (72)
Others+0
+0 to +7 นายทหารจอมโหด
โจร+7 (91)
แพละดิน+3 (83)
ดรูอิด+2 (82)
เมจิ+2 (82)
Others+0
+0 to +7 เมอร์ล็อคผู้เรียกคลื่น
โจร+7 (71)
แพละดิน+3 (66)
ดรูอิด+1 (61)
เมจิ+1 (61)
Others+0
+0 to +3 โจรสลัดปลายแถว
แพละดิน+3 (58)
ดรูอิด+2 (47)
เมจิ+2 (47)
Others+0
+0 to +3 แพทเชสจอมสลัด
แพละดิน+3 (89)
โจร+2 (130)
ดรูอิด+1 (78)
เมจิ+1 (78)
Others+0
-1 to +0 เมอร์ล็อคไทด์ฮันเตอร์
แพละดิน-1 (112)
โจร-1 (102)
หมอผี-1 (112)
Others+0

Page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

;