บันทึกการเปลี่ยนแปลง

2017-06-21

-1 ซีเดวิลสติงเกอร์ (59), วิญญาณอัคนี (92), วิญญาณพลุ่งพล่าน (103), วิญญาณแสงสว่าง (113), ทาร์ครีปเปอร์ (127), ทาร์ลอร์ด (117), ทาร์เลิร์คเกอร์ (126), สเตโกดอนพลังแสง (99), นักพยากรณ์ตกผลึก (128), ฟินิกซ์แห่งไฟร์พลูม (108), โทเท็มไพรมัลฟิน (82), เพื่อนคู่หูกริมสเกล (84), แชมเปี้ยนไพรมัลฟิน (76), ซูบอท (101), ไทด์ฮันเตอร์ครีบเมือก (110), นักมายากลห้องจัดแสดง (82), ผู้พยากรณ์แห่งโคลด์ไลท์ (50), ผู้หยั่งรู้แห่งโคลด์ไลท์ (60), แม็กม่าเรจเจอร์ (65), แร็กนารอส เจ้าแห่งแสง (110), วิญญาณน้ำค้างแข็ง (92), วิญญาณไฟ (141), วิญญาณหิน (157), หน่วยจู่โจมเมอร์ล็อค (69), อัลอาเคียร์ เจ้าแห่งลม (130), อินควิสซิเตอร์ไวล์ฟิน (86)
-2 ผลึกน้ำแข็ง (116), พายุวิบวับ (109), ไฟร์ฟลาย (96), ไพรอส (306), เมอร์ล็อคไทด์ฮันเตอร์ (105), วิญญาณธาตุน้ำ (120), อาร์เคนอโนมาลี่ (96)
-3 ธันเดอร์ลิซาร์ด (91), ผู้พิทักษ์บ่อน้ำร้อน (106), น้ำพุเพลิง (119)
-4 วิญญาณอากาศ (78), ออซรุค (77)
-5 ผู้รับใช้แห่งคาลิโมส (88)
-6 ทอล'เวียร์สโตนเชปเปอร์ (103), ไอน้ำพวยพุ่ง (116)
-8 เบลซคอลเลอร์ (98)
-10 ผู้นำสารแห่งไฟร์พลูม (64)
-16 ทหารยามหิน (99)
-26 คาลิโมส เจ้าแห่งปฐมกาล (153)
+1 วิญญาณน้ำค้างแข็ง (94)
+1 ไทด์ฮันเตอร์ครีบเมือก (121)
-1 แม่ทัพเมอร์ล็อค (82)
-1 หน่วยรักษาการไพรมัลฟิน (66)
-2 ทาร์ครีปเปอร์ (132)
-2 to +1 ผลึกน้ำแข็ง
ดรูอิด+1 (118)
หมอผี-1 (121)
เมจิ-2 (127)
Others+0
+0 to +1 หน่วยจู่โจมเมอร์ล็อค
ดรูอิด+1 (71)
เมจิ+1 (71)
Others+0
-2 to +1 อาร์เคนอโนมาลี่
ดรูอิด+1 (98)
แพละดิน+1 (107)
นักรบ+1 (88)
เมจิ-1 (105)
หมอผี-2 (103)
Others+0
-1 to +1 ฟินิกซ์แห่งไฟร์พลูม
นักบวช+1 (107)
เมจิ-1 (113)
หมอผี-1 (110)
Others+0
+0 to +1 ผู้หยั่งรู้แห่งโคลด์ไลท์
นักบวช+1 (59)
นักเวทย์+1 (65)
Others+0
+0 to +1 เมอร์ล็อคไทด์ฮันเตอร์
แพละดิน+1 (111)
หมอผี+1 (111)
Others+0
-1 to +0 นักล่าแห่งร็อคพูล
นักบวช-1 (92)
โจร-1 (89)
นักเวทย์-1 (98)
Others+0
-1 to +0 โบลว์กิลสไนเปอร์
ฮันเตอร์-1 (97)
โจร-1 (91)
นักเวทย์-1 (94)
Others+0
-5 to +0 ไฟร์ฟลาย
นักบวช-1 (92)
โจร-1 (109)
หมอผี-2 (103)
เมจิ-5 (111)
Others+0
-1 to +0 ผู้พยากรณ์กริมสเกล
ดรูอิด-1 (50)
เมจิ-1 (50)
โจร-1 (60)
นักเวทย์-1 (59)
Others+0
-3 to +0 ธันเดอร์ลิซาร์ด
นักบวช-1 (93)
เมจิ-3 (98)
หมอผี-3 (94)
Others+0
-5 to +0 ทอล'เวียร์สโตนเชปเปอร์
นักบวช-1 (112)
นักเวทย์-2 (110)
หมอผี-3 (115)
เมจิ-5 (119)
Others+0
-1 to +0 บารอนเก็ดดอน
เมจิ-1 (126)
นักบวช-1 (122)
หมอผี-1 (96)
นักเวทย์-1 (113)
Others+0
-5 to +0 ผู้รับใช้แห่งคาลิโมส
นักเวทย์-1 (85)
นักรบ-1 (91)
นักบวช-2 (95)
เมจิ-5 (103)
หมอผี-5 (101)
Others+0
-8 to +0 เบลซคอลเลอร์
ฮันเตอร์-1 (99)
นักรบ-1 (103)
นักเวทย์-2 (95)
นักบวช-3 (110)
เมจิ-8 (121)
หมอผี-8 (121)
Others+0
-1 to +0 สตอร์มวอทเชอร์
เมจิ-1 (91)
หมอผี-1 (89)
Others+0
-1 to +0 แม็กม่าเรจเจอร์
เมจิ-1 (69)
หมอผี-1 (69)
Others+0
-3 to +0 วิญญาณพลุ่งพล่าน
หมอผี-1 (107)
เมจิ-3 (110)
Others+0
-2 to +0 โฟรเซ่นครัชเชอร์
หมอผี-1 (126)
เมจิ-2 (128)
Others+0
-5 to +0 ออซรุค
นักเวทย์-2 (82)
นักรบ-2 (79)
นักบวช-3 (83)
เมจิ-5 (90)
หมอผี-5 (88)
Others+0
-3 to +0 วิญญาณอัคนี
หมอผี-2 (96)
เมจิ-3 (100)
Others+0

2017-06-12

+14 คัมภีร์ลัทธิมืด (103)
+12 ผู้ทำนายหายนะ (90)

2017-05-22

+3 ทาร์ลอร์ด (118)

2017-05-14

-9 ไฮดร้าแห่งบิทเทอร์ไทด์ (108)
-1 to +2 ไฮดร้าแห่งบิทเทอร์ไทด์
นักเวทย์+2 (78)
โจร+1 (89)
ดรูอิด-1 (110)
ฮันเตอร์-1 (112)
นักบวช-1 (113)
Others+0

Page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

;