บันทึกการเปลี่ยนแปลง

2020-09-08

+42 โกไลแอธโทเท็ม (144)
-5 ทางเดินลับ (180)
-23 นักบวชลัทธิมืด (88)
-29 ดาร์คแกลร์ (110)

Page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

;